Generalforsamlingen 2022 er veludført

Lørdag d. 26 marts blev generalforsamlingen 2021 gennemført. Endeligt kunne der udføres en fysisk generalforsamling eftersom sidste år blev det udført digitalt pga. corona.

 

Klokken 11.00 startede generalforsamlingen og vi havde 12 fremmødte medlemmer og 3 ikke-medlemmer, der kom til generalforsamlingen. Det var dejligt at have mulighed for at mødes vores medlemmer.

Generalforsamlingen startede ud med at formanden Frederik Rudebeck Rasmussen bød de fremmødte velkommen, og derefter gennemgik programmet for dagen. Dirigenten, Kenneth Borg, styrede generalforsamlingen i dag og det gik fint og hurtigt. Generalforsamlingen sluttede kl. 12.45. Der blev gennemgået forskellige punkter. Blandt andet gennemgik bestyrelsen årsberetningen om 2021. Blandt andet blev der nævnt at året har været præget af corona, men på trods alt blev pandemien håndteret godt, hvor man formåede at kunne arrangere 7 arrangementer, hvor blandt andet det længe ventede volleyball stævne, padelturnering og VUF poseuddeling blev udført med stor succes.

 

Derefter blev der som sædvanlig uddelt årets priser for 2021. Herunder kan I se hvem, der vandt årets priser for 2021:
Årets Idrætspræsentation – Ewan McGreevy

 

Årets Fund – Fredrik Örlegård

Årets Kammerat – Patrick Mikkelsen

Årets Anerkendelse – Laurids Juul Christiansen

 

Stort tillykke skal der lyde til vinderne.

Derefter gennemgik kassereren Lars årets regnskab som hurtigt fik godkendelse fra samlingen med nogle gode spørgsmål.

Derefter gennemgik kassereren Lars et positivt årsregnskab som hurtigt fik godkendelse fra samlingen med nogle gode spørgsmål.

Efter gennemgangen af regnskabet, blev der drøftet om kontingentsatsen i de forskellige idrætsgrene. Grundet ingen mulighed for DM i fodbold og futsal blev de 2 idrætsgrene slået sammen til en idrætsgren og et fastsat kontingentssats. Ellers er alt som før, herunder ses oversigt over kontingenterne:

Bowling – 500 kr.
Golf – 500 kr.
Håndbold – 275 kr.
Outdoor – samlet Løb, Triathlon, Orientering – 300 kr.
Breddeidræt – 250 kr.
Sportsfiskeri – 150 kr.
Disc Golf – 275 kr.
Padel – 300 kr.
Fodbold og Futsal – 300 kr.
Børn under 10 år – 25 kr.
Børn over 10 og til 18 år – 50 kr.

Bemærk, bestyrelsen har besluttet og der står nu på hjemmesiden, at når man melder sig ind i klubben, er det først efter 1 års medlemskab, man har mulighed for at få støtte fra klubben. Bestyrelsen ønsker at sikre at der bliver bevaret en konkurrencedygtig døvesport i Danmark, derfor har man indsat kravet om 1 års medlemskab.

Derefter blev forslag til vedtægtsændringer gennemgået og vedtaget. Dermed foregår indmeldelsen og udmeldelsen kun gennem den digitale ind-/udmeldelsesblanket på hjemmesiden.

Derefter skulle der så findes en ny bestyrelse. Ifølge vedtægterne havde man mulighed for at ændre på bestyrelsens sammensætning og derfor kom bestyrelsen med forslag til at bestyrelsen skulle skæres ned til 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i stedet for 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Generalforsamlingen accepterede dette og derfor er det nye bestyrelse blevet til:

Tina Abelgren Ulriksen – Forkvinden
Lars Abelgren Ulriksen – Kasserer
Mads Andreas Jensen – Hovedbestyrelsesmedlem
Marc Skou – 1. Suppleant
Niklas Dammark Møller – 2. Suppleant.

Der er desværre ingen billede af den nye bestyrelse pga. ikke alle var til stede.

Vi takker mange gange tak Frederik Rudebeck Rasmussen, Jesper Benner, Jesper Hårdell for den gode indsats for IK Viking det sidste år. Desuden vil vi også takke de fremmødte deltagere og dirigenten, Kenneth Borg, referenten, Kasper Sangill og stemmetællerne for en veludført generalforsamling.

 

Yderligere blev der også offentliggjort at med dagens dato er der et nyt idrætsgren, nemlig Padel. Nogle medlemmer henvendte sig til bestyrelsen med ønske om at etablere et nyt idrætsgren i IK Viking og derfor har man besluttet at man fra dagens dato har Padel som et idrætsgren i IK Viking. Flere informationer omkring Padel kommer senere. Derudover er hjemmesiden blevet opdateret med flere nye ting, hvor blandt andet det er nu muligt med indberetning af transportgodtgørelse og udlæg digitalt på hjemmesiden. Feedback til hjemmesiden modtages meget gerne.

Der er allerede fundet et dato til næste års generalforsamling og det vil foregå lørdag d. 25. marts 2023.